Czarków

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
2 500 000 PLN
Powierzchnia
19 967 m2

WYŁĄCZNIE W NASZYM BIURZE !!!

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1.9967 ha, O nieregularnym kształcie i wymiarach: 153 m x 130 m (szerokość frontu 130 m).

Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi zdrowia oraz zieleń parkową.

Dla terenu oznaczonego symbolem MW dopuszcza się:

Lokalizację obiektów o charakterze pensjonatowym z apartamentami mieszkalnymi pod sprzedaż lub wynajem w ramach jednego budynku lub lokalizację zespołu budynków, jak również lokalizację usługowych funkcji towarzyszących w ramach jednej kubatury w postaci drobnych usług handlu, rzemiosła, gastronomii i rekreacji.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Max. wysokość zabudowy od poziomu gruntu do kalenicy 12,0 m,
2) Max. poziom +_0,00 - 0,9 m,
3) Dachy symetryczne dwu lub wielospadowe z możliwością realizacji użytkowego poddasza,
4) Spadki dachów 20-40 stopni,
5) Max. procent powierzchni utwardzonej w ramach całej jednostki urbanistycznej - 30 %.


Dla terenu oznaczonego symbolem UZ dopuszcza się realizację jednobryłowego obiektu usług, zdrowia, rehabilitacji i odnowy oraz lokalizację funkcji towarzyszących w postaci usług handlu i gastronomii o powierzchni nie większej niż 10% powierzchni użytkowej całego obiektu.
Dla terenów i obiektów i usług zdrowia UZ ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Max. wysokość zabudowy od poziomu gruntu dla kalenicy - 6,5m,
2) Max. powierzchnia zabudowy - 500 m2,
3) Dach symetryczny dwu lub wielospadowy,
4) Spadki dachów 20-40 stopni,
5) Max. procent powierzchni utwardzonej - 60%

Dla terenu oznaczonego symbolem ZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala realizację zorganizowanych grup zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni parkowej - trawników, klombów, zadrzewień i zakrzewień, realizację ścieżek spacerowych oraz lokalizację i realizację elementów małej architektury w postaci altan, pergoli, zadaszeń, oczek wodnych i innych.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie jest położona w terenie górniczym, nie jest również narażona na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożona osuwaniem się mas ziemnych.

Media:
- prąd,
- gaz,
- woda.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.


Jeśli chcesz umówić się na prezentację - zadzwoń do mnie.
Jeśli chcesz zapoznać się z pełną dokumentacją tej nieruchomości zapraszam Cię do biura.

  • Ogrodzenie: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo wielorodzinne, Tereny wielofunkcyjne, Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Dostępne w okolicy: Las
  • Droga dojazdowa: Żwirowa
BENIAMIN PARTYKA

BENIAMIN PARTYKA

SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę FORUM NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK WIOLETTA BARANEK dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest FORUM NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK WIOLETTA BARANEK z siedzibą przy PLAC TARGOWY 14, 43-200 PSZCZYNA (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@fn-slask.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu