Rzeczoznawca majątkowy

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Marta Caniboł

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę z zakresu wyceny nieruchomości na terenie takich miast jak Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Żory, Pszczyna oraz całego Śląska.


Zajmujemy się wyceną nieruchomości:
– gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
– lokali mieszkalnych i użytkowych
– domów rodzinnych i wielorodzinnych
– nieruchomości komercyjnych (biurowych, usługowych, handlowych, magazynowych)

Zajmujemy się wyceną na potrzeby:
– zabezpieczenia wierzytelności bankowych (dla wszystkich banków)
– podziału majątku
– ustalenia ceny sprzedaży
– określenia wartości spadku i darowizn
– ustalenia wartości opłat skarbowych i podatkowych
– indywidualne

Ponadto w ofercie znajdują się usługi w zakresie:
– Analizy rynku nieruchomości
– Badania stanu prawnego nieruchomości
– Doradztwa przy zakupie i sprzedaży nieruchomości


Warunki zlecenia, termin wykonania usługi i wysokość wynagrodzenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.
Koszt wykonania opracowania nigdy nie jest zależny od wartości wycenianej nieruchomości.
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego bądź innego opracowania zależy od rodzaju nieruchomości, celu i zakresu sporządzanej wyceny. Po zapoznaniu się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zlecającego, rzeczoznawca określa czy dysponuje dokumentami niezbędnymi do wyceny, czy też zachodzi potrzeba pozyskania dodatkowych informacji o nieruchomości, bądź konieczność wykonania dodatkowych czynności takich jak np. inwentaryzacja budowlana.
W zależności od typu nieruchomości, niezbędnego nakładu pracy oraz koniecznych do poniesienia wydatków termin wykonania oraz koszt wyceny ustalane są każdorazowo indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy zarówno klientów indywidualnych, firmy, oraz instytucje.

http://www.wycena-rzeczoznawca.pl/

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marta Caniboł
tel: +48 607 602 082
marta.canibol@gmail.com
Skrbeńsko, ul. Zielona 34a